รายละเอียด
รายละเอียดการแข่งขัน CLUB RACE THAILAND 2020
วันที่ รายการ สถานที่
8 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2563 รับสมัคร Club Race Thailand 2020 Website
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 สนามที่ 1 : Team Time Trial จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สนามที่ 2 : Mass Start จ.นครนายก
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 สนามที่ 3 : Mass Start จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 สนามที่ 4 : Criterium แก่งกระจานเซอร์กิต จ.เพชรบุรี
Updated : 20 Feb, 2020
หมายเหตุ: สนามแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Download คู่มือการแข่งขัน updated: 20-02-2020